Polityka prywatności

 

§ 1

LulluDolls z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy 7/141, NIP: 6262172024, REGON: 141939162 wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. LulluDolls – LulluDolls z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy 7/141, NIP: 6262172024, REGON: 141939162. 1. Portal – strona główna www. oraz jej podstrony,

 2. Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,

 3. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która współpracuje z LulluDolls

§ 3

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez LulluDolls za pośrednictwem Portalu, w tym w celu założenia konta w Portalu lub nawiązania kontaktu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia przez Użytkownika z LulluDolls umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia konta w Portalu. Użytkownik może także skontaktować się z LulluDolls wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

 3. LulluDolls będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu. LulluDolls na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z LulluDolls, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest LulluDolls.

 2. LulluDolls może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

 1. LulluDolls informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, organy i urzędy pełniące władzę publiczną oraz prowadzenia marketingu, poczta i kurierzy.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub żądać ich poprawienia, a także usunięcia. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 7

 1. LulluDolls przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:

  • niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej LulluDolls w trakcie kontaktu Użytkownika z LulluDolls;

  • niezbędnym do zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym o założenie konta w Portalu;

  • marketingowym polegającym na promocji LulluDolls oraz oferowanych przez nią towarów i usług.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie newslettera oraz smsów i mmsów marketingowych, poprzez analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, którymi z wiadomości najbardziej się interesuje oraz dopasowywanie treści tych wiadomości do zainteresowań Użytkownika, a także udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, LulluDolls ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, a na numery telefonów smsów i mmsów, w tym informacji o LulluDolls, nowych towarach lub akcjach promocyjnych. W przypadku wyrażenia powyższych zgód podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli powyższej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem

§ 8

 1. Dane osobowe w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzane będą przez czas trwania danej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez LuluDolls lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z LulluDolls będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9

 1. LulluDolls stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z LulluDolls w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma natomiast możliwości założenia konta w Portalu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

 1. LulluDolls wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny LulluDolls.

 2. LulluDolls przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  • marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i LulluDolls na innych stronach internetowych;

  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia LulluDolls przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

 1. LulluDolls informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. LulluDolls wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez LulluDolls poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

 1. LulluDolls informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w różnych lokalizacjach zobacz lokalizacje data center Google.

 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@lulludolls.com.

 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.lulludolls.com oraz w siedzibie LulluDolls.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl