Formularz Reklamacji

....................................., dnia .....................................

Lullu Dolls-Jolanta Wróbel

ul. Aleja Platynowa 38

05 - 500 Józefosław

email:kontakt@lulludolls.com

tel.: +48 510 292 228

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .......................................................... produkt ...............................................................

................................................................................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *) nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /

przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

Z poważaniem

.....................................

. * niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl